Hałas - SAFETY Service Kraków - Szkolenia BHP

Kiedy należy wykonać badania hałasu, drgań, pyłu i czynników chemicznych?

Kiedy należy wykonać badania hałasu, drgań, pyłu i czynników chemicznych? Wiele stanowisk pracy w firmach przemysłowych – jeżeli nie wszystkie – w procesie produkcji boryka się z problémem występowania czynników szkodliwych dla pracownika. Może to być hałas, pył, drgania miejscowe i ogólne czy też czynniki chemiczne. Pracodawca ma obowiązek dokonywać badań i pomiarów czynników szkodliwych w…