KIEDY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ BADANIA HAŁASU, DRGAŃ, PYŁU ORAZ INNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH?

KIEDY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ BADANIA HAŁASU, DRGAŃ, PYŁU ORAZ INNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH? Wiele firm ma obowiązek przeprowadzić badania czynników szkodliwych w środowisku pracy. Często dowiaduje się o tym w trakcie kontroli warunków bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy lub Państwową Inspekcję Sanitarną. Jakie badania należy wykonać i kiedy? Zapraszam do lektury! Rodzaje czynników…