kultura bezpieczeństwa

CZYM JEST KULTURA BEZPIECZEŃSTWA?

CZYM JEST KULTURA BEZPIECZEŃSTWA? Jak to się dzieje, że zagraniczne koncerny wchodzące na polski rynek mają znacznie wyższe standardy BHP niż krajowe firmy? Z czego wynika to, że dla nich wysoki poziom BHP jest czymś naturalny, a my Polacy kiedy słyszymy, że mamy się do tego zastosować w większości mówimy: „Panie, nie da się”, „My…