Health Safety and Evironment Consulting

Fundacja Health Safety and Evironment Consulting powstała w 2017 roku.

Celem działania Fundacji jest:

  1. Pomoc prawna osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy w celu uzyskania świadczeń powypadkowych.
  2. Podnoszenie świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników.
  3. Rozwijanie umiejętności oceny ryzyka zawodowego oraz praktycznego stosowania środków zabezpieczających.
  4. Popularyzacja wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia u osób pracujących w niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych warunkach pracy.

Prowadzimy poradnictwo w procesach odszkodowawczych osobom, które uległy wypadkowi przy pracy. Skupiamy się także na działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej, poprzez szkolenia, sympozja, artykuły naukowe oraz nowatorskie prace badawcze w dziedzinie ergonomii. Współpracujemy z pracodawcami i pracownikami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Adres

ul. Bieżanowska 8A
30-812 Kraków

Telefon

783 787 778
783 776 654