Odpowiedzialność kadry zarządzającej - SAFETY Service - Szkolenia BHP Kraków

Odpowiedzialność kadry zarządzającej w zakresie BHP

Odpowiedzialność kadry zarządzającej w zakresie BHP Kadra zarządzająca w każdej firmie odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy. Jednak zupełnie inna jest odpowiedzialność managera w biurze, a inna kierownika budowy na budowie. Inna – ponieważ poziom zagrożeń jest zupełnie inny, ale prawo regulujące tą odpowiedzialność jest takie samo. Odpowiedzialność z kodeksu pracy Praca, zdefiniowana w artykule…

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP PRZEZ PRACOWNIKA

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP PRZEZ PRACOWNIKA Pracodawca ma obowiązek egzekwować przestrzeganie ustalonych w firmie przepisów i zasad BHP. Często nie robi tego osobiście, a za pośrednictwem osób kierujących pracownikami – kierowników, managerów, team leaderów czy brygadzistów, a także pracownika działu BHP. Dowiedz się co może, a czego nie może robić pracodawca w ramach nakładania…

apteczka do domu apteczka do samochodu

APTECZKA DO DOMU

APTECZKA DO DOMU Wiele osób jest świadomych jak ważnym jest posiadanie odpowiednio wyposażonej apteczki pierwszej pomocy zarówno w domu jak i w samochodzie. Nawet drobne urazy stanowią kłopot kiedy nie mamy bandaża, opatrunków jałowych, lepca czy rękawic. Co zatem powinno być znajdować się w takiej apteczce? Skład apteczki O ile skład apteczki firmowej jest ustalany…

Odzież robocza - BHP Kraków - SAFETY Service

ODZIEŻ ROBOCZA – kiedy należy się pracownikowi?

ODZIEŻ ROBOCZA – kiedy należy się pracownikowi? Odzież robocza, często również nazywana odzieżą BHP, to w wielu zawodach podstawowe wyposażenie pracownika. Jednak każda firma sama ustala przydział dla każdego pracownika – rodzaj odzieży roboczej oraz czasookresy użytkowania. W tym artykule przedstawię prawne i praktyczne aspekty przydziału odzieży roboczej. Zapraszam do lektury! Podstawa prawna przydziału odzieży…

oparzenie - oparzenie słoneczne - pierwsza pomoc kraków

OPARZENIE – PIERWSZA POMOC

OPARZENIE – PIERWSZA POMOC – OPARZENIE SŁONECZNE Niestety większość z nas choć raz w życiu doznała oparzenia. Były to oparzenia słoneczne, ale także oparzenie wodą z czajnika, gorącym olejem lub gorącymi przedmiotami. Każdy z nas zna podstawowe zasady pierwszej pomocy, czyli schładzanie zimną wodą, ale czy są inne sprawdzone sposoby czy leki na oparzenia? Zapraszam do lektury. Oparzenie…

Choroba zawodowa - SAFETY Service - BHP Kraków

CHOROBY ZAWODOWE

CHOROBY ZAWODOWE Choroba zawodowa może dotknąć pracowników wielu zawodów po długich latach pracy w niesprzyjających warunkach, ale też po krótkim czasie narażenia na czynniki szkodliwe lub na chorobotwórczy sposób wykonywania pracy. Pracownik ma prawo zgłosić tą chorobę jako chorobę zawodową, ale też może to zrobić pracodawca, pracownik służby BHP lub lekarz medycyny pracy. Dowiedz się…

praca na wysokości - safety service

PRACA NA WYSOKOŚCI – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

PRACA NA WYSOKOŚCI – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Środki ochrony indywidualnej do prac na wysokości to w praktyce nie taki prosty system, którym tym samym jest bardzo ważny. Od jego właściwego doboru i zastosowania w sposób bezpośredni zależy ludzkie życie. Jako specialista ds. BHP i koordynator robót na budowach wielokrotnie spotkałem się z przestarzałym sprzętem, niewłaściwie dobranym…

BHP w laboratorium - Szkolenia BHP Kraków - SAFETY Service

BHP PRZY SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH

BHP PRZY SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH Substancje chemiczne różnego rodzaju są dziś dostępne wokół nas nie tylko w pracy, ale też w domu. Jest ich dziesiątki rodzajów, a tym samym każda z nich stwarza inne zagrożenie: od praktycznie niezauważalnego zagrożenia do poważnego zagrożenia np. substancje toksyczne czy żrące. Skąd brać informacje o bezpieczeństwie pracy z takimi substancjami? Zapraszam do…

Hałas w środowisku pracy - SAFETY Service

HAŁAS W PRACY

HAŁAS W PRACY Wiele osób pracuje w narażeniu na hałas. Zwykle są to stanowiska pracy w firmach produkcyjnych lub na budowach. Często są to także małe zakłady usługowe wyposażone w urządzenia emitujące hałas. Jaki faktyczny wpływ ma nadmierne natężenie dźwięków na nasz organizm? Co na to przepisy BHP? Zapraszam do lektury. Czym jest hałas? Jest…