BHP przy transporcie ręcznym - SAFETY Service

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE – PRZEPISY I ZASADY BHP

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE – PRZEPISY I ZASADY BHP Ręczne prace transportowe występują w większości zakładów pracy. Są to prace wykonywane w branży budowlanej, w przemyśle, ale także w handlu oraz czasami w biurze. O ile znaczna część pracowników zna przepisy BHP dotyczące norm dźwigania, znacznie mniej osób wie jak prawidłowo podnosić. A przecież sposób podnoszenia…