MEDYCYNA PRACY SAFETY SERVICE BHP KRAKÓW

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE PRACOWNIKA OD INNEGO LEKARZA NIŻ LEKARZ MEDYCYNY PRACY

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE PRACOWNIKA OD INNEGO LEKARZA NIŻ LEKARZ MEDYCYNY PRACY Wielu pracowników przynosi pracodawcy zaświadczenie od lekarza innego niż lekarz medycyny pracy o przeciwwskazaniu do wykonywania niektórych czynności w ramach swojej pracy. Co powinien zrobić pracodawca? Zapraszam do lektury. Jaki lekarz może wydawać zalecenia pracownikom? Jedynym lekarzem, który może wydawać jakiekolwiek zalecenie dotyczące pracy jest…