JAK DŁUGO MOŻE KOBIETA W CIĄŻY PRACOWAĆ PRZY KOMPUTERZE?

JAK DŁUGO MOŻE KOBIETA W CIĄŻY PRACOWAĆ PRZY KOMPUTERZE? Kobiety w ciąży mają bardzo dużo praw wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów BHP. 1 maja 2017 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach biurowych z komputerem. Kobieta w ciąży może teraz pracować cały dzień, ale musi spełnić pewien warunek. Zapraszam do…