CZY PRACODAWCA MUSI WEZWAĆ POLICJĘ JEŻELI UWAŻA, ŻE PRACOWNIK JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU I CHCE GO ZWOLNIĆ DYSCYPLINARNIE?

CZY PRACODAWCA MUSI WEZWAĆ POLICJĘ JEŻELI UWAŻA, ŻE PRACOWNIK JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU I CHCE GO ZWOLNIĆ DYSCYPLINARNIE? Ciekawy wyrok Sądu Najwyższego (sygnatura akt: I PK 194/17) zapadł w ostatnich miesiącach. Dotyczy on odwołania się pracownika, który został zwolniony bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika za pracę pod wpływem alkoholu. Pracodawca jednak nie wezwał Policji,…