FAKTYCZNE KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP

FAKTYCZNE KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP W Polsce bardzo wiele się zmieniło jeśli chodzi o stosowanie przepisów BHP. Zagraniczne firmy i korporacje zaczęły wymagać właściwej odzieży roboczej od polskich podykonawców, udokumentowanych szkoleń BHP, itp. itd. Wielu pracowników jednak stosowanie przepisów BHP traktuje to jako nieprzyjemny obowiązek, a nie jako ochronę ich własnego zdrowia. Jakie są zatem…