prace-w-przestrzeniach-zamkniętych

PRACE W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH

PRACE W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH PRACE W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH | Jedną z bardziej zaawansowanych prac, pod względem BHP, jest praca w przestrzeniach zamkniętych. Mowa tutaj jest o pracy w zbiornikach, studniach, rurociągach, itp. Praca ta zakwalifikowana jest jako szczególnie niebezpieczna. W niniejszym artykule opiszę wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy tych pracach. Organizacja nadzoru…