koronawirus-covid-bhp

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA BHP DLA FIRM W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM COVID-19

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA BHP DLA FIRM W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM COVID-19WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OBOWIĄZKOWE DO REALIZACJI: 1. Zakłady pracy są obowiązane zapewnić: a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter…