Kurs PIERWSZEJ POMOCY Kraków

Pierwsza Pomoc Kraków

Szkolenie osób wyznaczonych do udzielania Pierwszej Pomocy to obowiązek każdego pracodawcy. Przyjmuje się, że co najmniej 10% pracowników powinno być dodatkowo przeszkolonych, aby w razie konieczności skutecznie udzielić pomocy osobie w stanie zagrożenia utraty zdrowia lub życia do przyjazdu pogotowia ratunkowego. Obowiązek takiego szkolenia wynika z Kodeksu pracy, lecz pamiętać należy jak ważne jest w życiu codziennym, aby w razie zagrożenia życia lub zdrowia mieć w firmie osobę rzetelnie przeszkoloną do udzielenia Pierwszej Pomocy.

Nasze szkolenia prowadzą Ratownicy Medyczni.

Na szkolenia wykorzystujemy profesjonalny sprzęt szkoleniowy: fantom, defibrylator, apteczkę firmową, hydrożele na oparzenia, profesjonalne nożyczki, opatrunki różnego rodzaju.

Ramowy program szkolenia:
  • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy – skład apteczki pierwszej pomocy,
  • Najważniejsze czynności w zakresie pomocy przedlekarskiej, w tym: ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku, ocena poszkodowanego i kontrola czynności życiowych, wezwanie pomocy, opanowanie krwotoków, ułożenie poszkodowanego w odpowiedniej pozycji, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie przeciwwstrząsowe – ćwiczenia praktyczne,
  • Elementarne zasady postępowania w razie: omdlenia, porażenia prądem elektrycznym, zaburzenia oddychania, ataku padaczki, zawału, wstrząsu, krwotoku, zranienia, zwichnięcia, złamania kończyny, oparzenia termicznego, chemicznego, itp.
Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy.

Szkolenie jest ważne bezterminowo (Kodeks pracy nie określa terminu ważności). Pamiętać jednak należy, że osoba – pracownik udzielający Pierwszej Pomocy jest w dużym stresie dlatego dla utrwalenia wiedzy warto uczestniczyć w takich szkoleniach co rok lub co dwa lata.

Szkolenia realizowane są zarówno w biurze naszej firmy SAFETY Service (Kraków, ul. Przykopy 5), jak i w firmie Klienta. Rekomendowana liczebność grupy: do 15 osób.

CENNIK - Kurs PIERWSZEJ POMOCY Kraków

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY DLA FIRM

Czas trwania szkolenia: 4 godziny lekcyjne

Szkolenie dla grup do 15 osób

Cena: 100 zł / osoba (minimalna cena szkolenia to 500 zł)

Prowadzący: Ratownik Medyczny

Masz pytania dotyczące szkoleń z Pierwszej Pomocy?

Uzyskane środki pieniężne wspierają fundację HSEC