SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE KRAKÓW

Szkolenia dla pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji są wymagane w każdej firmie. Dobrą praktyką jest wyznaczanie co najmniej 10% osób pracujących w danym oddziale firmy do wykonywania w/w działań PPOŻ. W razie pożaru dobrze wyszkolone osoby potrafią skutecznie prowadzić działania gaśnicze przy użyciu gaśnic, hydrantów oraz kocy gaśniczych, a także prowadzić sprawną ewakuację z płonącego budynku.

Naucz się używać gaśnicy w praktyce!

Ramowy program – szkolenia przeciwpożarowe Kraków:
 • definicja pożaru i warunki jego powstawania,
 • przyczyny powstawania pożarów w miejscu pracy,
 • zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożaru,
 • podział pożarów,
 • podręczny sprzęt gaśniczy,
 • oznakowanie podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • zasady rozmieszczenia sprzętu gaśniczego,
 • sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwującym urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic,
 • ćwiczenia praktyczne z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • podstawowe zasady ewakuacji z obiektów,
 • oznakowanie ewakuacyjne.

SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE KRAKÓW - CENNIK

CENY SZKOLEŃ

Czas trwania szkolenia: 4 godziny lekcyjne

Szkolenie dla grup do 15 osób

Cena: 100 zł / osoba (minimalna cena szkolenia to 500 zł)

Masz pytania dotyczące szkoleń PPOŻ dla Twojej firmy?

Uzyskane środki pieniężne wspierają fundację HSEC