BHP w biurze: Podstawowa dokumentacji BHP wymagana w biurze podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

PODSTAWOWA DOKUMENTACJA BHP W BIURZE

PODSTAWOWA DOKUMENTACJA BHP W BIURZE BHP w biurze: Biuro jest miejscem pracy o najmniejszym ryzyku wypadkowym. Z mojego doświadczenia wynika, że wypadki w biurze należą do rzadkości. Często nawet w korporacjach zatrudniających tysiące pracowników przez cały rok nie dojdzie do żadnego wypadku przy pracy. Oczywiście zdarzają się wypadki w drodze do lub z pracy, jednak tutaj Pracodawca…