Firma AVR zajmuje się utrzymaniem dróg ekspresowych i autostrad. Pracownicy wykonują pracę pod ruchem patrolując autostrady i drogi szybkiego ruchu. W ramach umowy z GDDKiA naprawiają bariery, zabezpieczają wypadki drogowe.

Nasza firma zapewnia kompleksową obsługę BHP od 2012 roku.

Realizujemy szkolenia BHP wstępne i okresowe, dokonujemy analizy ryzyka zawodowego, opracowujemy procedury bezpieczeństwa, a także prowadzimy działania powypadkowe.