BBH obecnie zatrudnia ponad 1000 pracowników w Krakowie. Od samego początku istnienia tej firmy realizowaliśmy szkolenia BHP wstępne i okresowe w języku polskim i angielskim, a także szkolenia PPOŻ (osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji) oraz szkolenia w zakresie Pierwszej Pomocy. Przeszkolenie tzw. Fire Wardenów czyli osób odpowiedzialnych za ewakuację pracowników z budynku jest istotnym elementem sprawnego systemu przeciwpożarowego budynku. Osoby te, uczestnicząc w szkoleniach PPOŻ instruowane były w praktyce jak użyć gaśnice śniegowej oraz gaśnice proszkowe. Natomiast przeszkolenie osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, przez Ratowników Medycznych pozwala na szybką reakcję w razie urazów typu skręcenie nogi, zranienie, zawał serca, itp. – oraz prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy do momentu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Czynnie uczestniczyliśmy, jako służba BHP, w organizacji stanowisk pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad ergonomii. Dzięki naszym działaniom oraz zaproszeniu do wspólnego inicjowania poprawy warunków pracy – lekarza medycyny pracy, mamy pewność, że stanowiska odpowiadają najwyższym standardom BHP i ergonomii.