SZKOLENIA I AUDYTY BHP

Nasza firma realizuje nadzory i audyty BHP na stacjach BP, których celem jest przygotowanie i nadzorowanie prac prowadzonych przez podwykonawców na stacjach paliw zgodnie z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych zasad i procedur, w tym dokumentacji BHP opracowanej przez BP. Prowadzimy także szkolenia w zakresie Pierwszej pomocy dla pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na wypadki związane z pojazdami poruszającymi się po terenie stacji paliw oraz sprzętem budowlanym. Szkolmy także w zakresie ochrony przeciwpożarowej osoby wyznaczone do ewakuacji. Praktyczne szkolenia z użyciem gaśnic śniegowych i proszkowych pozwalają na zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie BHP. Konsultujemy także dokumentację bezpieczeństwa w tym instrukcje bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, w tym prac w wykopach, prac na wysokości, prac w strefie zagrożenia wybuchem. Dzięki regularnym audytom BHP na budowach stacji paliw wykonawcy oraz inwestor otrzymują raporty potwierdzające realizację prac zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi procedurami.

Chcesz o coś zapytać? Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!