Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie od wielu lat korzysta z naszych usług szkoleniowych.

Realizujemy szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych oraz dla kadry kierowniczej.

Dzięki prowadzeniu szkoleń w sposób ciekawy uczestnicy od wielu lat chętnie uczestniczą w naszych szkoleniach ucząc się przy tym jak w praktyce użyć gaśnicy śniegowej, ćwiczą udzielanie pierwszej pomocy z fantomem i defibrylatorem oraz układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.