Firma XEROX (obecnie Conduent) korzysta z obsługi BHP od 2010 roku.

Nasza firma, w ramach obowiązków wynikających z umowy, realizuje:

  • szkolenia wstepne i okresowe BHP
  • szkolenia BHP w języku angielskim
  • szkolenia osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji
  • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach biurowych
  • procedury powypadkowe w razie wypadku przy pracy
  • uczestniczy w kontrolach PIP