Specjaliści BHP firmy Safety Service realizują obsługę BHP firmy Zamak Mercator.

W ramach kompleksowej obsługi BHP zapewniamy:

  • szkolenia bhp wstępne,
  • szkolenia bhp okresowe na stanowiskach robotniczych, kierowniczy oraz administracyjno-biurowych,
  • dokonujemy oceny ryzyka zawodowego,
  • prowadzimy postępowania powypadkowe w razie wypadku przy pracy, ale także wypadku w drodze do / z pracy,
  • audyty bhp,
  • uczestniczymy w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy.

Dzięki usługom BHP na wysokim poziomie współpraca trwa już wiele miesięcy.