Przepisy BHP | SAFETY Service – Krakowskie Centrum BHP | Zapraszamy na naszego bloga poświęconego przepisom BHP oraz ich praktycznej interpretacji. Specjaliści ds. BHP dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie wdrażania standardów BHP, środków ochrony indywidualnej oraz kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zapraszamy do lektury!

TEMPERATURA W POMIESZCZENIU PRACY

TEMPERATURA W POMIESZCZENIU PRACY Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków pracy zgodnych z przepisami BHP, w szczególności jeśli chodzi o temperaturę powietrza w pomieszczeniu pracy. Dokładne wytyczne zawarte są w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapraszam do lektury. Minimalna temperatura w pomieszczeniu pracy Mamy to szczęście żyć w klimacie, w którym…

wózek paletowy elektryczny upraweniania udt SAFETY Service - BHP Kraków-min

WÓZEK ELEKTRYCZNY PALETOWY – UPRAWNIENIA JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OPERATOR

WÓZEK ELEKTRYCZNY PALETOWY – UPRAWNIENIA JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OPERATOR Wózki jezdniowe unoszące o napędzie elektrycznym (tak oficjalnie nazywa się wózek elektryczny paletowy) wykorzystywane są bardzo powszechnie w magazynach. Impulsem do wprowadzenia takiego sprzętu była zmiana rozporządzenia z 2009 roku dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) przy ręcznych pracach transportowych. Minister wprowadził wtedy przepis mówiący o tym,…

jak-gdzie-sprawdzic-elektroniczne-zwolnienie-lekarskie-pracownika-e-zla

JAK I GDZIE SPRAWDZIĆ ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIE LEKARSKIE (e-ZLA) PRACOWNIKA?

JAK I GDZIE SPRAWDZIĆ ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIE LEKARSKIE (e-ZLA) PRACOWNIKA? Od 1 grudnia 2018 roku obowiązują elektroniczne zwolnienia lekarskie. Lekarze mają możliwość, na wniosek pracownika, wystawić papierowe zwolnienie lekarskie. Jednak w praktyce lekarze wystawiają już prawie wyłącznie zwolnienie w wersji elektronicznej. Jak i gdzie zatem przedsiębiorca może sprawdzić takie zaświadczenie lekarskie pracownika? Zapraszam do lektury! Gdzie sprawdzić…

KONTROLA DŹWIGU ORAZ UPRAWNIEŃ OPERATORA PRZED DOPUSZCZENIEM DO PRACY

KONTROLA DŹWIGU ORAZ UPRAWNIEŃ OPERATORA PRZED DOPUSZCZENIEM DO PRACY Na wielu budowach w Polsce firma zamawia dźwig do transportu różnego rodzaju ładunków. Obowiązkiem kierownika budowy lub innej osoby nadzorującej pracę jest sprawdzenie dźwigu w zakresie pozytywnej decyzji UDT o dopuszczeniu do eksploatacji, uprawnień operatora oraz ważności przeglądu zawiesi. W tym artykule opiszę dokładnie jak to…

Nadzór BHP na budowie - SAFETY Service - Szkolenia Sklep BHP Kraków

JAK PRAWIDŁOWO ZORGANIZOWAĆ NADZÓR BHP W FIRMIE BUDOWLANEJ?

JAK PRAWIDŁOWO ZORGANIZOWAĆ NADZÓR BHP NA BUDOWIE? Wielu przedsiębiorców, większych bądź mniejszych, prowadzi biznes w branży budowlanej. Niestety jest to najbardziej niebezpieczna gałąź gospodarki. Każdego roku dochodzi do wielu wypadków przy pracy, w tym ciężkich i śmiertelnych. Niejednokrotnie przyczyną wypadków jest nieprzestrzeganie przepisów BHP. To łamanie przepisów i zasad BHP wynika m.in. z braku właściwego nadzoru.…

sygnalista hakowy - SAFETY Service - szkolenia sklep bhp Kraków

JAKIE UPRAWNIENIA POWINIEN MIEĆ SYGNALISTA-HAKOWY?

JAKIE UPRAWNIENIA POWINIEN MIEĆ SYGNALISTA-HAKOWY? Sygnalista-hakowy to osoba, która zapina i rozpina ładunki transportowane dźwigiem oraz wydaje sygnały operatorowi dźwigu w zakresie kierowania ładunkiem. Jakie zatem uprawnienia powinien posiadać taki pracownik zgodnie z prawem? Zapraszam do lektury. Wymagany zakres wiedzy i umiejętności od sygnalisty-hakowego Każda osoba, która zajmuje się zapinaniem i odpinaniem ładunku oraz kierowaniem ładunkiem…

BHP w sklepie - BHP Kraków - Sklep BHP Kraków - Szkolenia BHP Kraków - SAFETY SERVICE

BHP W SKLEPIE

BHP W SKLEPIE W Polsce setki tysięcy osób pracuje w handlu. Bardzo czesto jest to sprzedaż w sklepie stacjonarnym lub internetowym.  W większość przypadków praca w handlu nie jest pracą wysokiego ryzyka, jednak niektóre czynności takie jak transport ręczny, mogą powodować negatywny wpływ pracy na organizm człowieka. Zapraszam do lektury. Podstawowe wymagania BHP w sklepie1.…

bhp kraków szkolenia | safety service - krakowskie centrum bhp | sklep bhp kraków

KIEDY PRACOWNIK MOŻE POWSTRZYMAĆ SIĘ OD PRACY ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BHP

KIEDY PRACOWNIK MOŻE POWSTRZYMAĆ SIĘ OD PRACY ZE WZGLĘDU NA WARUNKI BHP Kodeks pracy, w dziale X BHP, mówi o tym, że pracownik ma prawo wstrzymać się od wykonywania pracy kiedy warunki pracy nieodpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie. Kiedy jednak konkretnie może to nastąpić? Czy decyduje o tym pracownik czy pracodawca? Zapraszam do…

MEDYCYNA PRACY SAFETY SERVICE BHP KRAKÓW

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE PRACOWNIKA OD INNEGO LEKARZA NIŻ LEKARZ MEDYCYNY PRACY

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE PRACOWNIKA OD INNEGO LEKARZA NIŻ LEKARZ MEDYCYNY PRACY Wielu pracowników przynosi pracodawcy zaświadczenie od lekarza innego niż lekarz medycyny pracy o przeciwwskazaniu do wykonywania niektórych czynności w ramach swojej pracy. Co powinien zrobić pracodawca? Zapraszam do lektury. Jaki lekarz może wydawać zalecenia pracownikom? Jedynym lekarzem, który może wydawać jakiekolwiek zalecenie dotyczące pracy jest…

Posiłki regeneracyjne - BHP Kraków - SAFETY Service

POSIŁKI I NAPOJE PROFILAKTYCZNE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH NA OTWARTEJ PRZESTRZENI

POSIŁKI I NAPOJE PROFILAKTYCZNE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH NA OTWARTEJ PRZESTRZENI Już praktycznie każda firma zapewnia pracującym na otwartej przestrzeni pracownikom posiłki i napoje. Najczęściej jest to ciepły obiad oraz gorące napoje takie kawa i herbata. W tym artykule przedstawię podstawy prawne z których wynika ww obowiązek. Kiedy pracownikowi należą się posiłki? Pracownikowi pracującemu na otwartej przestrzeni…