Płyn medyczny do dezynfekcji rąk HANDSEPT+ 5L

39,90 zł
Brutto 1-2 dni robocze
Ilość
Produkt jest dostępny
0 recenzje

Płyn przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania bez użycia wody o działaniu wirusobójczym , bakteriobójczym, grzybobójczym.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0196/TP/2020

  Czas dostawy

Dostawa zamówień będących na magazynie 2-3 dni

  Zasady zwrotu

Klient ma prawo zwrotu towaru, na własny koszt, do 14 dni od daty zakupu.

Płyn medyczny do dezynfekcji rąk HANDSEPT+ 5L
2020-04-11

Płyn przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania bez użycia wody o działaniu wirusobójczym ,bakteriobójczym, grzybobójczym.

Postać produktu:

Ciekła Substancja czynna: Etanol, CAS 64-17-5, WE 200-578-6 [zaw. 83 g/100 g];

Stosowanie:

Higieniczna dezynfekcja rąk. Stosuj wyłącznie produkt nierozcieńczony. Rozprowadzić na czyste ręce 3÷5 ml płynu i wcierać energicznie przez minimum 30 sekund, pozostawić do czasu kiedy ręce staną się suche. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł otwartego ognia, ciepła, zapłonu, w temperaturze 5-25°C. Stosować w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację ogólną.

Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

Niebezpieczeństwo

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary. P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę P102 - Chronić przed dziećmi P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić P261 - Unikać wdychania par Nie stosować w obecności źródeł ognia. Jako bezpośredni i uboczny skutek stosowania, może wystąpić podrażnienie dróg oddechowych, skóry, oczu i jamy ustnej.

Pierwsza pomoc:

  • W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać oczy przez kilka minut dużą ilością wody, usunąć soczewki kontaktowe i zasięgnąć porady lekarza.
  • W przypadku narażenia inhalacyjnego: w razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.
  • Podrażnioną skórę przepłukać wodą.
  • W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.

Produkt należy zużyć w całości. Puste opakowanie przepłukać starannie wodą i skierować do recyklingu, popłuczyny odprowadzić do kanalizacji.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0196/TP/2020

Here you can add custom original content(text, images, videos and more) for each product page.

Brak recenzji użytkowników.

4 innych produktów w tej samej kategorii: