Safety service - usługi

Dokumentacja dla firm

o nas

Dokumentacja dla firm

o nas
Na indywidualne zlecenie Klienta tworzymy dokumentację BHP – zarówno tą wymaganą prawem, jak i wewnętrzne procedury. Realizujemy także nakazy pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.
o nas

dokumentacja Dla firm

Jakie dokumenty
przygotowujemy?

Dokumentacja powypadkowa

W razie wypadku przy pracy bądź wypadku w drodze do lub z pracy Pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, który przygotuje protokół powypadkowy lub kartę wypadku. W skład zespołu powypadkowego wchodzi Specjalista ds. BHP oraz przedstawiciel pracowników. Protokół powypadkowy upoważnia pracownika do otrzymania świadczeń z ZUS: wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim 100% oraz do jednorazowego odszkodowania.

Ocena ryzyka zawodowego

Jest to jeden z najważniejszych dokumentów w każdej firmie sprawdzany podczas każdej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Taki dokument powinien zawierać informacje o zagrożeniach jakie mogą wystąpić w procesie pracy oraz zasady bezpieczeństwa mające na celu wyeliminowanie tych zagrożeń. Taką dokumentację tworzymy w języku polskim i angielskim. Każdy pracownik powinien zostać zapoznany z treścią oceny ryzyka zawodowego.

Plan BIOZ oraz Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych

Te dokumenty wymagane są na każdej budowie. Ich rzetelne sporządzenie ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy i zapobieganie wypadkom. Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić ich sporządzenie, a nasi doświadczeni Specjaliści są w tej kwestii nieocenionym wsparciem.

Instrukcje BHP

Wszystkie maszyny stwarzające zagrożenie oraz procesy pracy muszą posiadać instrukcje BHP. Taka instrukcja powinna zawierać informacje co pracownik powinien wykonać przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy oraz po jej zakończeniu, a także postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Instrukcje powinny zawierać treści dostosowane do faktycznych warunków w każdej firmie.

Tabele przydziału odzieży roboczej

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom odzież roboczą, jeżeli ich prywatna odzież może ulec znacznemu zabrudzeniu, zniszczeniu bądź pracują w narażeniu na czynniki chemiczne niebezpieczne lub biologiczne. Zanim jednak takie wydanie odzieży nastąpi należy opracować dokument „Tabela przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej” dla każdego stanowiska pracy oraz prowadzić „Rejestr wydanej odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej”. Należy także pamiętać o ustaleniu sposobu prania i konserwacji odzieży roboczej oraz środków ochrony.

dla kogo

Jakie firmy powinny mieć stworzoną
dokumentację BHP?

Zadbaj o profesjonalną
dokumentację BHP w swojej firmie!

Zapraszamy do kontaktu.
kontakt