POMIARY OŚWIETLENIA

POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

pomiar-natężenia-oświetlenia

POMIARY OŚWIETLENIA STANOWISK PRACY

Pomiary oświetlenia (pomiar natężenia oświetlenia) wymagane są podczas dopuszczania nowych stanowisk pracy do użytku. Mowa tutaj o stałych stanowiskach pracy – zarówno w biurach jak i firmach produkcyjnych oraz usługowych. Stałe stanowisko pracy, zgodnie z przepisami BHP, to miejsce (obszar) gdzie pracownik wykonuje pracę co najmniej 4 godziny w ciągu doby. Pomiary oświetlenia wymagane są w szczególności tworzenia nowych stanowisk pracy bez dostępu światła dziennego. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia jest jednym z najczęściej kontrolowanych dokumentów przez Państwową Inspekcję Pracy. 

CO WARTO WIEDZIEĆ O POMIARACH NATĘŻENIA OŚWIETLENIA?

Kiedy należy wykonać pomiary oświetlenia oraz jak długo jest ważny protokół z pomiarów?

Pomiary natężenia oświetlenia powinny zostać wykonane przed uruchomieniem nowego stanowiska pracy. W momencie kiedy pracownik przystępuje do pracy pracodawca musi mieć pewność iż zapewnił odpowiednie natężenie oświetlenia sztucznego. Po dokonaniu takich pomiarów zleceniodawca otrzymuje protokół z pomiarów. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia jest ważny bezterminowo – jeżeli warunki nie ulegną zmianie. Mowa tutaj o lokalizacji punktów oświetlenia, stanowiska pracy, odległości i wysokości. Zakłada się, iż oświetlenie utrzymywane jest w stanie sprawności stąd wyniki pomiarów natężenia oświetlenia powinny być takie same w dniu pomiarów jak i po czasie. W świetle przepisów BHP nie ma wyznaczonego terminu ważności w/w pomiarów.

ważność-pomiarów-natężenia-oświetlenia
protokół-pomiarów-natężenia-oświetlenia-na-stanowiskach-pracy

Dokumentacja czyli protokół z pomiarów natężenia oświetlenia

Potwierdzeniem przeprowadzonych badań jest protokół z pomiarów natężenia oświetlenia. Jest on wydawany kilka dni po wykonaniu badań. Protokół jest podstawowym dokumentem, a zarazem dowodem realizacji obowiązku wynikającego z ogólnych przepisów BHP. Nasza firma przechowuje protokoły z formie elektronicznej przez okres 5 lat. W tym czasie nasi Klienci mogą bezpłatnie otrzymać duplikat.

Podstawa prawna pomiarów natężenia oświetlenia

Podstawą prawną nakazującą wykonanie pomiarów oświetlenia stanowisk pracy jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (z późn. zm.) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

§ 26. 2. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Zatem parametry oświetlenia elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

Natomiast brak takiego protokołu w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy może skutkować mandatem karnym nałożonym na Pracodawcę w wysokości od 1000 do 30000 zł (podstawa prawna: § 283 Kodeksu pracy)

pomiary-oświetlenia-przepisy

Cennik

Przy zleceniu pomiaru natężenia oświetlenia od 1 do 20 puntów – 30 zł / punkt


Przy zleceniu pomiaru natężenia oświetlenia od 21 do 50 puntów – 25 zł / punkt


Przy zleceniu pomiaru natężenia oświetlenia od 51 do 100 puntów – 20 zł / punkt


Przy zleceniu pomiaru natężenia oświetlenia od 101 do 200 puntów – 15 zł / punkt


Przy zleceniu pomiaru natężenia oświetlenia od 201 do 300 puntów – 10 zł / punkt


Przy zleceniu pomiaru natężenia oświetlenia powyżej 300 punktów – 5 zł / punkt

Minimalna cena zlecenia – 400 zł

 

Podane ceny są cenami netto – należy doliczyć 23% VAT

Punkt – miejsce pomiaru, najczęściej jest to stanowisko pracy lub inne miejsce w którym pracuje pracownik (np. sala konferencyjna, magazyn, itp.)

Pomiar wykonywany jest profesjonalnym urządzeniem TENMARS TM-202/SW posiadającym świadectwo wzorcowania.

Chcesz wykonać pomiar natężenia oświetlenia w swojej firmie?

Skontaktuj się z nami!

T: 530 55 44 99 | E: biuro@safety-service.pl