Safety service - usługi

Pomiary oświetlenia

O nas

Pomiary oświetlenia stanowisk pracy

O nas
Pomiary oświetlenia (pomiar natężenia oświetlenia) wymagane są podczas dopuszczania nowych stanowisk pracy do użytku. Mowa tutaj o stałych stanowiskach pracy – zarówno w biurach, jak i firmach produkcyjnych oraz usługowych. Stałe stanowisko pracy, zgodnie z przepisami BHP, to miejsce (obszar) gdzie pracownik wykonuje pracę co najmniej 4 godziny w ciągu doby.
O nas

Pomiar oświetlenia

Dlaczego odpowiednie oświetlenie jest kluczowe?

Efektywność

Dobrze zaprojektowane oświetlenie sprzyja podnoszeniu efektywności pracowników nawet o 36%.

Nastrój

Odpowiednia barwa światła to gwarancja właściwego klimatu psychologicznego w pracy. Barwy zimne wzmagają poczucie chłodu i dają poczucie bezpieczeństwa, a ciepłe wprawiają w dobry nastrój i wesołość.

Skupienie

Przy nieprawidłowym oświetleniu występuje większe prawdopodobieństwo wypadku podczas pracy przez obniżenie sprawności w dostrzeganiu zagrożeń.

Pomiar oświetlenia

Dlaczego odpowiednie oświetlenie jest kluczowe?

Efektywność

Dobrze zaprojektowane oświetlenie sprzyja podnoszeniu efektywności pracowników nawet o 36%.

Nastrój

Odpowiednia barwa światła to gwarancja właściwego klimatu psychologicznego w pracy. Barwy zimne wzmagają poczucie chłodu i dają poczucie bezpieczeństwa, a ciepłe wprawiają w dobry nastrój i wesołość.

Skupienie

Przy nieprawidłowym oświetleniu występuje większe prawdopodobieństwo wypadku podczas pracy przez obniżenie sprawności w dostrzeganiu zagrożeń.

Oświetlenie w pracy

Co musisz wiedzieć?

Kiedy należy wykonać pomiary oświetlenia
oraz jak długo jest ważny protokół z pomiarów?

Pomiary natężenia oświetlenia powinny zostać wykonane przed uruchomieniem nowego stanowiska pracy. W momencie kiedy pracownik przystępuje do pracy pracodawca musi mieć pewność, iż zapewnił odpowiednie natężenie oświetlenia sztucznego. Po dokonaniu takich pomiarów zleceniodawca otrzymuje protokół z pomiarów. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia jest ważny bezterminowo – jeżeli warunki nie ulegną zmianie. Mowa tutaj o lokalizacji punktów oświetlenia, stanowiska pracy, odległości i wysokości. Zakłada się, iż oświetlenie utrzymywane jest w stanie sprawności, stąd wyniki pomiarów natężenia oświetlenia powinny być takie same w dniu pomiarów jak i po czasie. W świetle przepisów BHP nie ma wyznaczonego terminu ważności w/w pomiarów.

Dokumentacja, czyli protokół
z pomiarów natężenia oświetlenia

Potwierdzeniem przeprowadzonych badań jest protokół z pomiarów natężenia oświetlenia. Jest on wydawany kilka dni po wykonaniu badań. Protokół jest podstawowym dokumentem, a zarazem dowodem realizacji obowiązku wynikającego z ogólnych przepisów BHP. Nasza firma przechowuje protokoły z formie elektronicznej przez okres 5 lat. W tym czasie nasi Klienci mogą bezpłatnie otrzymać duplikat.

Podstawa prawna pomiarów
natężenia oświetlenia

Podstawą prawną nakazującą wykonanie pomiarów oświetlenia stanowisk pracy jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (z późn. zm.) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: § 26. 2. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Zatem parametry oświetlenia elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Natomiast brak takiego protokołu w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy może skutkować mandatem karnym nałożonym na Pracodawcę.