formularz

IDOM - formularz BHP

  Wybierz oddział firmy (miasto) / Choose a company branch (city)

  Imię i nazwisko / Your name

  Data wyjazdu / Departure date

  Data powrotu / Date of return

  Numer telefonu / Phone number

  Adres email / E-mail adress

  Miejsce wykonywania pracy (adres, obszar, itp.) / Place of work (address, area, etc.)

  Numer projektu / Project number

  Osoba autoryzująca wyjazd / The person authorizing the trip

  Szczegółowy opis wykonywanych czynności / Detailed description of the activities performed

  Przewidywane zagrożenia związane z wykonywaną pracą / Expected hazards related to the work performed

  Inne / Other

  Uszczegółowiony opis zagrożeń (np. Praca na wysokości - na jakiej wysokości, czy przy krawędziach wiaduktu/budynków itp.) / Detailed description of the hazards (e.g. working at height - at what height, or at the edges of the viaduct / buildings, etc.)

  Przewidywane niekorzystne warunki pogodowe / Unfavorable weather conditions expected

  Inne / Other

  Liczba zespołów delegacyjnych / Number of delegation teams